Upravit stránku

Rekonstrukce, sanace a tryskání konstrukcí

Stavební činností firmy JUNIT CZ související s rekonstrukci budov jsou také výměny okenních a dveřních prvků, oprava  nebo výměna střešní krytiny a s ní spojené klempířské práce. Tyto stavební práce jsou převážně prováděny z příhradového lešení, jsme však schopni v případě okolností tyto práce provádět i ze závěsné plošiny.

  Další činností jsou  také sanace betonových konstrukcí, tedy základových a jiných nosných prvků budovy. Používáme osvědčené systémy od firmy SIKA a  Basf.

Vzhledem k tomu, že je často třeba tryskat povrchy určené k sanování, provádíme tyto práce pomocí mobilní jednotky a tryskáme jak stavební povrchy tak ocelové konstrukce v kvalitě Sa 2.5. Dále následuje samotná sanace betonových kcí nebo konzervace ocelových kcí vhodným průmyslovým nátěrem.


Nahoru